Järjestyssäännöt

Asunto Oy Lepopankon järjestysmääräykset

 • YHTEISET TILAT

  Ulko-ovet pidetään lukittuina ja niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiintuvat uudestaan.

  Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa.

  Yhteisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

  Saunan ja pesutuvan käytössä on noudatettava yhtiön hallituksen antamaa erillistä ohjetta.

  Kilpien ja mainosten kiinnittäminen, sekä antennien asentaminen sallittu vain yhtiön luvalla.

 • ULKOALUEET

  Talousjätteet ja muut roskat on vietävä paketoituna jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava. Jätteiden lajittelussa on noudatettava siitä annettuja määräyksiä. Hyöty- ja ongelmajätteet on vietävä kaupungin järjestämiin keräyspisteisiin.

  Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.

  Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain pysäköintialueella.

  Auton sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty. Autotallissa ei saa säilyttää palavia nesteitä tai muita vaarallisia aineita. (Erillinen ohje autotalleista)

 • HUONEISTOT

  Huoneistoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Kello 23:00-07:00 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha.

  Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.

  Melua aiheuttavat muutos- ja korjaustyöt on suoritettava arkipäivisin ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä. Vesi- ja sähkölinjojen sulkemiseen tarvitaan aina yhtiön lupa. Ennen kosteiden tilojen korjauksia, sähkö- ja LVI-töiden aloittamista ja parvekelasien asentamista on otettava yhteys isännöitsijään. Liesituulettimia ei saa asentaa IV-järjestelmään. (Erilliset ohjeet kosteiden tilojen korjauksesta ja parvekelasituksesta).

  WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen, eikä myöskään ongelmajätteitä.

  Huoneistojen parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet.

  Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. Yleisissä tiloissa, myös B-talon luhtiparvekkeilla on tupakointi kielletty.

 • TOMUTTAMINEN

  Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittua vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla.

  Tomutusajat ovat arkisin kello 08:00-20:00. Huoneistokohtaisella parvekkeella on sallittu liinavaatteiden puistelu. Pukimien harjaaminen kaiteiden sisäpuolella on sallittu.

 • LEMMIKKIELÄIMET

  Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Lemmikkieläimet eivät saa liata kiinteistön piha-alueita.

 • MUUTTOILMOITUKSET

  Väestörekisteriin tehtävän ilmoituksen lisäksi on taloon muutosta ja talosta pois muutosta tehtävä ilmoitus huoltoyhtiölle.

 • JÄRJESTYSMÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

  Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.

 
KUOPIOSSA 23.10.2006
HALLITUS